Twoje wyniki wyszukiwania

Regulamin korzystania z serwisu DEVELOCUS.PL

I) Wstęp

Przed rozpoczęciem użytkowania niniejszego serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem) prosimy o dokładne zapoznanie się z podanymi poniżej informacjami. Osoby uzyskujące dostęp do Serwisu zgadzają się, aby obowiązywały je następujące zasady, warunki oraz zastrzeżenia (zwane dalej Warunkami).

II) Autorstwo i własność

 1. Serwis znajdujący się pod adresem www.develocus.pl należy do firmy Develocus sp. z o.o. (zwanej dalej Develocus). Siedziba firmy znajduje się pod adresem: ul. Popiełuszki 28C/13, 35-328 Rzeszów.
 2. Adres e-mail służący do kontaktów w kwestiach związanych z Serwisem to: kucharzyk@develocus.pl.

III) Ogólne warunki

 1. Wszystkie usługi oraz produkty oferowane przez Develocus podlegają zasadom, warunkom oraz zastrzeżeniom wynikającym z poszczególnych umów dotyczących ich stosowania oraz odnośnych przepisów prawa.
 2. Warunki te należy interpretować łącznie z wszelkimi zasadami, warunkami i zastrzeżeniami, zawartymi na poszczególnych stronach Serwisu.
 3. W przypadku ewentualnych rozbieżności, zasady, warunki i zastrzeżenia dotyczące poszczególnych usług oraz produktów będą miały charakter nadrzędny w stosunku do niniejszych Warunków.

IV) Odpowiedzialność właściciela Serwisu

Co pozwala lepiej odczuwać mężczyznę, chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na forum. Super Kamagra online – sklep i apteka w Internecie a zakupy stacjonarne 10 stycznia 2015 Bez kategorii brak erekcji i obecnie obniżenie sprawności seksualnej obserwuje się u panów w młodym i które mają umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby. To kompleksowa pomoc w problemie, z całą pewnością ta dolegliwość może przyczyniać się do niespełnienia w roli partnera seksualnego.

 1. Pomimo podejmowania przez Develocus wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej treści Serwisu, firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy oraz nie gwarantuje dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych w Serwisie.
 2. Informacje umieszczone w Serwisie mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych danych.
 3. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własne ryzyko. Develocus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody, niezależnie od sposobu ich powstania, wynikające z użytkowania Serwisu, ani za działania podejmowane w oparciu o zawarte w nim informacje, w pełnym zakresie ustalonym przez prawo.
 4. Wszelkie treści prezentowane w Serwisie mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Nie mogą też stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Develocus.
 5. Develocus zamieszcza linki do innych stron internetowych wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek innych stron lub serwisów połączonych z Serwisem lub do których odnośniki znajdują się w Serwisie. Develocus nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodów związanych z powyższymi linkami.
 6. Serwis występuje w kilku wersjach językowych. Informujemy, że w związku z tłumaczeniem mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy tymi wersjami. W razie wystąpienia rozbieżności pierwszeństwo ma wersja polska.

V) Zobowiązania użytkownika

 1. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do korzystania z niego w taki sposób, aby nie utrudniać tego innym użytkownikom lub pracownikom Develocus.
 3. Develocus zastrzega sobie prawo blokowania użytkownikom dostępu do Serwisu bez podawania przyczyn.

VI) Zmiany regulaminu

 1. Wszelkie warunki i postanowienia niniejszego regulaminu mogą być w każdej chwili zmienione przez Develocus, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach Serwisu.
 2. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem.
 3. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem: https://www.develocus.pl/regulamin/

Porównaj oferty